พัฒนาเทศบาลอีอีซีสู่ 5จีแห่งแรกประเทศไทย

แชร์

เมื่อวันที่ 23 มค. เวลา 15.00 น.ที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง คณะผู้บริหาร กับอีอีซีบริษัททีโอที และบริษัท 5จีแคททะลิต เทคโนโลยี นายนิพัทธ์ ยมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะพื้นที่ ตำบลบ้านฉางต่างยินดีทั้งสองฝ่ายที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง

นายนิพัทธ์ ยมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทางบริษัทได้เลือกเทศบาลตำบลบ้านฉางเพื่อนำร่อง เทศบาล5จีแห่งแรกประเทศไทย เพราะเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ในอนาคตเมืองการบินที่ตั้งสนามบินอู่ตะเภาเจริญก้าวหน้าในอนาคตสนับสนุนวิสัยทัศน์โมเดลพัฒนาประเทศไทย สู่ 4.0 จะเห็นผล5จีในไม่กี่วันนี้

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า 5จี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนยีครั้งใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิตัล ก่อสร้างงานมากมายเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19เสริมสร้างการค้าการลงทุนกับนานาประเทศสร้างธุรกิจใหม่ๆขับเคลื่อนอยู่ที่ดีของประชาชนชาวบ้านฉางลดความเหลื่อมล้ำเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดไปยัง สภ.บ้านฉางอาชญากรรม รวมทั้งระบบเอไอตรวจจับใบหน้า ทะเบียนรถ เพื่อดูทรัพย์สินชีวิตการแพทย์พบหมอทางออนไลน์ลดการเดินทางเชื่อมต่อ รพ.บ้านฉาง ไปยง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านการท่องเที่ยวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามชายหาด ด้านการศึกษาการเกษตร เมื่อติดตั้ง5จีในไม่กี่วันท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเทศบาลตำบลบ้านฉางไปสู่อนาคต

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์