กายภาพบำบัดเน้นกิจกรรม ขยับกาย สบายใจ ห่างไกลโรค.

แชร์

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ นายสุดใจ หลวงภักดี นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกายภาพบำบัด​ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ภายใต้หัวข้อ “ขยับกาย สบายใจ ห่างไกลโรค” วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจ และลดความเสี่ยงของโรคต่างงๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด ไขมันพอกตับและช่องท้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา เป็นต้น โดยนักกายภาพบำบัดสอนวิธีการขยับร่างกายที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยและผู้มารอรับบริการ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน


แชร์