ศธ.ดัน“รร.-อาชีวะ”พื้นที่ตัวอย่างพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

แชร์

กระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายรัฐบาล ดัน BCG Economy หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เข้าโรงเรียน-อาชีวะ พร้อมเป็นตัวหลักวางพื้นฐาน ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สร้างรากฐานให้แก่เยาวชนไทย เผยเตรียมวางพื้นที่ตัวอย่างรับนโยบายแล้ว

19ม.ค.64/นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น วันนี้ได้รับมอบนโยบายเหมือนกับทุก ๆ กระทรวง จากท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับ BCG Economy หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

“การที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ จำเป็นต้องปูพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ และในการที่จะรับแนวทางการวิจัยจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มา รวมถึงการให้นักเรียน มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราจะนำเรื่องเหล่านี้ มาปลูกฝังและให้เด็ก ๆ ได้รับทราบถึงแนวทาง ซึ่งเรากำลังจะสร้างเศรษฐกิจด้านนี้ขึ้นมา”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล กล่าวว่า แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าต้องมีจำนวนหรือมีปริมาณของนักเรียน ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้น อันนี้เป็นแนวทางท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินการและทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแนวทางของประเทศในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องเป็นกระทรวงหลักในการวางพื้นฐานเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ

ส่วน BCG Economy นั้น ท่านนายกรัฐมนตรี คาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถวางแผนงบประมาณ หรือปรับงบประมาณในส่วนของปี 2564 และปี 2565 เพื่อที่จะให้โครงการนนี้สามารถดำเนินการได้เลย โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีการประชุมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเลือกพื้นที่ตัวอย่างในหลายๆ ภูมิภาค หรือในทุก ๆ จังหวัด

“เมื่อผมรับฟังมา และรับข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ (18 ม.ค.) ซึ่งเป็นการวางแผนสำหรับการประชุมเอเปค เราก็คงต้องดูพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งนโยบายนี้ ผมมองว่า ตรงกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ กระทรวงศึกษาธิการวางฐานไว้เหมือนกัน สำหรับในการที่จะเป็นโรงเรียนระดับชุมชน เพราะโรงเรียนประจำชุมชนของเรา ก็ได้คำนึงถึงบริบทของจังหวัดนั้น ๆ พื้นที่นั้น ๆ ในการทำตัวอย่างเช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)หรืออาชีวะเกษตร ถ้าทำเป็น Excellence Center ก็ต้องนำเอาเรื่อง BCG Economy เข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควร” นายณัฏฐพล กล่าว

นอกจากนี้ นายณัฏฐพล ยังกล่าวเสริมด้วยว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกระทรวงศึกษาธิการ ก็คือ การรับนโยบยาย BCG Economy เพื่อไปผลักดันให้เกิดได้จริง และเพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนไทย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์