มูลนิธิ มศว.เพื่อสังคมมอบผ้าห่ม

82

เมื่อวันที่ 7 มค.2564 ที่ชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นส.สุนทรา กาญจนประทุม กก.บริษัทแมท ทาเล้นท์ นครศรีธรรมราช จำกัด เป็นผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อสังคม และ มูลนิธิ มศว.เพื่อสังคม ได้เป็นตัวแทนนำผ้าห่ม จำนวน 720 ผืน ไปมอบให้กับ ผศ.เชาวน์วัศน์   เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมขนบ่อทรัพย์จำนวน 280ครัวเรือนๆละ2ผืน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นเดือน ธค.2563ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีนี้หนักหนาสาหัสมาก ตลอดจนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก มูลนิธิ มศว เพื่อสังคม ร่วมกับหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อสังคม (นศส.) จึงจัดทำโครงการธารน้ำใจสู้พี่น้องชาวนครฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมดังกล่าว.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน