“สุชาติ”จี้รัฐบาลพิจารณา ”เปิดโรงเรียน”ห่วงนักเรียนเสียโอกาส

แชร์

ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช

5พ.ค.63/ ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ อดีต​ร​มว.กระทรวงศึกษาธิการและ อดีตรมว.กระทรวงการคลัง​ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องโรงเรียนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการติดต่อ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในระยะเริ่มต้น แต่ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว คณะแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะประกาศเปิดเรียนได้ตามปกติ

ศ.ดร.สุชาติ จึงได้เสนอขอให้เปิดโรงเรียน เปิดการสอนตามปกติ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. การควบคุมโรคระบาดโควิด19 โดยคณะแพทย์พยาบาลทำได้ดีมาก การระบาดของโรคต่ำมาก คนติดเชื้อและคนเสียชีวิตน้อย เป็นที่ชื่นชมทั่วโลก จังหวัดส่วนใหญ่ไม่พบการระบาดแล้ว ประชาชนต้องการกลับมาทำมาหากิน​ ใช้ชีวิตตามปกติแล้ว

2. ให้เปิดโรงเรียนพร้อมกับมาตรการลดและชะลอโรคระบาดคือ​ (ก)​ ใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน​ (ข) ล้างมือ​รักษาความสะอาด​ แยกช้อนแยกจาน​ (ค)​ รักษาระยะห่างของบุคคล (ง)​ คนสูงอายุคนมีโรคประจำตัว​ให้แยกห่างจากเด็กและหนุ่มสาว (จ) อยู่บ้านให้มากที่สุด (ฉ) เร่งการตรวจหาผู้ติดเชื้อ แล้วแยกออกมารักษา

3. โรงเรียนไม่ใช่แหล่งระบาดของโรคโควิด เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันสูง ควรได้ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ แบบปกติ​

4. เด็กๆ ต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน เช่น (ก) ด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ (ข) ด้านสังคม​ วัฒนธรรม และสันทนาการ จึงเรียนทางไกลออนไลน์​ อย่างเดียวไม่ได้ นี่คือเหตุที่ต้องมีโรงเรียน

5. อย่างไรก็ดี​ ในการเปิดเรียนนี้​ ให้ยึดหยุ่นไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน ให้เด็กๆ​ ที่มีความเสี่ยง​ มีโรคประจำตัว​ และที่ต้องการเรียนออนไลน์ที่บ้าน​ สามารถเลือกไม่ต้องมาโรงเรียนก็ได้​ ซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่​ สำหรับการเรียนในอนาคต

6. ในเอเชีย จีน ญี่ปุ่น เปิดโรงเรียนแล้ว ในยุโรป สวีเดน เดนมาร์ก ก็เปิดแล้ว ฝรั่งเศส สิงคโปร์ กำลังจะเปิด การเลื่อนเปิดโรงเรียนนานๆ จะทำให้สูญเสียเวลาที่มีค่าของเด็กๆ และเวลาอันมีค่าของประเทศชาติ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์