“ดร.เพชรวรรต” แจงไฟป่าเชียงใหม่ ใช้ AI ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสาแก้ปัญหาได้

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.พรรคเพื่อชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.พรรคเพื่อชาติ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นในกรณีไฟไหม้ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ใน 5 อำเภอหลักเช่น อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม สะเมิง แม่วาง และเชียงดาว โดยมีผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายมากว่า 1.4 พันไร่ สร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเป็นปัญหาเรื้อรังในระดับชาติมามากกว่า 10 ปี

เขตป่าภาคเหนือ ที่นอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ แต่สถานการณ์กลับดูเหมือนว่าจะแย่ลงด้วยดัชนีคุณภาพของ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ พุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ทำให้เชียงใหม่จากการเป็นจังหวัดที่อากาศดีติดอันดับต้นๆ ของประเทศกลับกลายเป็น จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศแย่ในลำดับต้นๆ ของประเทศแทน

ที่สำคัญ ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รัฐมักจะชี้นิ้วบอกว่า ชาวบ้านเป็นคน “เผาป่า” โดยเผาเพื่อหวังผลของการเผาป่า เช่น ผักหวาน หน่อไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ แต่อีกมุมหนึ่งชาวบ้านมักจะบอกว่า การไหม้ของไฟป่า มักจะเกิดบนพื้นที่สูงหรือเหวลึก ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของชาวบ้านหาของป่า ดังนั้นไม่น่าจะเป็นฝีมือของชาวบ้าน แต่เป็นไปได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐเสียเองที่เป็นผู้เผาป่าเพื่อหวังงบประมาณ เมื่อต่างฝ่ายต่างสาดโคลนใส่กันจึงมีคำถามสุดท้ายว่า “ใครเผา”

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีความพยายามปิดป่า 100% แต่สำหรับตนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การแก้ปัญหาไฟป่าควรเกิดจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ป่าถูกไฟไหม้ และหน่วนงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกัน

ทั้งนี้ควรมีเครื่องมือที่เป็นระบบ Ai ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือกล้องตรวจจับความร้อนรวมถึงกลุ่มควันในระยะไกลความละเอียดสูงและแม่นยำ หากติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่จะเป็นเครื่องมือที่แสดงผลสู่ศูนย์กลางที่ห้องวอร์รูม สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีทำให้ทีมงานไฟป่าสามารถดับได้อย่างทันท่วงที

ปัจจุบันเราต้องรอดาวเทียมที่สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ใช้ดาวเทียม LANDSAT-8 และ Sentinal-2B ติดตามสถานการณ์ไฟป่าซึ่งมีจุดอ่อนของการโคจรของดาวเทียมที่กว่าจะรอบโลกไฟก็ไหมไปมากแล้ว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน