สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่โวยพ่อค้าคนกลาง ร้านค้าปลีก แอบขึ้นราคาเอง

428

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยัน ไข่ไก่หน้าฟาร์มราคาเป็นปกติ ผู้เลี้ยงไม่ได้กักตุน ส่วนที่ผู้บริโภคร้องราคา 4-5 บาท/ฟองเป็นเพราะพ่อค้าคนกลางจนถึงร้านค้าปลีกปรับราคาในช่วงประชาชนตื่นตระหนกจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้านกรมปศุสัตว์ยืนยัน ผลผลิตไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแน่นอน สำหรับเรื่องบางพื้นที่หาซื้อไข่ไก่ไม่ได้เป็นเพราะความต้องการไข่ไก่สูงขึ้นแบบผิดปกติ หากความกังวลของประชาชนคลี่คลาย สถานการณ์ด้านราคาและปริมาณไข่ไก่จะกลับเป็นปกติ

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีมาถึงภาครัฐว่า ราคาไข่ไก่สูงถึง 4-5 บาทต่อฟองนั้นเป็นราคาที่พ่อค้าคนกลาง ร้านขายปลีก ดำเนินการเอง ส่วนทางสมาคมไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ได้กักตุนแต่อย่างใด

ส่วนเกษตรกรขายได้ในราคาตามประกาศรับซื้อของสมาคมผู้เลี้ยง ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.80 บาทซึ่งปรับขึ้นจาก 2.60 บาท/ฟองเมื่อวันที่​ 24​ มีนาคม​ 2563 โดยราคาที่ปรับขึ้น 20 สตางค์เป็นไปตามกลไกตลาดและเกษตรกรขายได้ตามราคาประกาศนี้เท่านั้น เกษตรกรไม่ได้กักตุนไข่ไก่ส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อวันต่อวัน แต่ในภาวะที่ประชาชนต้องการซื้อไข่ไก่เก็บไว้จำนวนมากอาจทำให้พ่อค้าคนกลางทุกระดับจนถึงร้านค้าปลีกปรับราคาขายสูงขึ้น

นายมาโนชกล่าวต่อว่า ความต้องการไข่ไก่ที่สูงขึ้นมากเกิดมาราว 10 วันแล้ว จากความกังวลว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติ ดังนั้นภาครัฐต้องลดความตื่นตระหนกของประชาชน ไม่ให้กักตุน ยืนยันว่า ไข่ไก่มีเพียงพอบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ปริมาณการซื้อไข่ไก่ของคนไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ซึ่งกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานบริการหลายประเภท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ซึ่งผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า ตลาดและซุปเปอร์มาเก็ตจะปิดไปด้วยจึงแห่กันไปซื้อกักตุนอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า ราคาไข่หน้าฟาร์มจากเกษตรกรปรับขึ้น 20 สตางค์ตามกลไกตลาดและสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี

ทั้งนี้สถานการณ์การกักตุนของประชาชนอยู่ในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล คาดว่า จะคลี่คลายลง เมื่อรัฐทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างแท้จริง ขณะนี้แม่ไก่ยืนกรงมีประมาณ 49 ล้านตัวให้ผลผลิตไข่ไก่วันละ 41 ล้านฟอง​ ดังนั้น​จึง​ยืนยัน​ว่า​ไม่มี​ปัญหา​ขาดแคลน​ไข่ไก่​

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน