ดูแล้วอิ่มบุญไปด้วย

แชร์

กิจกรรม PHC FUN RUN FOR FATHER RAY วิ่งเพื่อออกกำลังกายสู่เป้าหมายการกุศล รายได้มอบให้เด็กกำพร้า ที่พัทยา โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ป่วย “คิดดี สังคมดี เติมกำลังใจให้กันและกัน “


แชร์