อุทยานฯจัดทัพดับไฟป่า 9 จว. สั่งเสือไฟลาดตระเวณจุดเสี่ยง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า(เสือไฟ) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

Advertisement    

สถานการปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ สังคมพืช ดิน น้ำสัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไฟป่ายังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน ทำให้ค่า PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และตาก ซึ่งขณะนี้ใน 2 จังหวัดภาคเหนือ คือจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายจุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) มีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดมสรรพกำลังเข้ามาสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันดังกล่าว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้เพิ่มกำลังโดยส่งชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) ของสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากภาคกลาง อีสาน เหนือ และใต้ เคลื่อนย้ายกำลังมาช่วยสนับสนุนการดับไฟป่าจำนวน 200 นาย เข้าปฏิบัติงานในท้องที่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่มีอยู่เดิม420 นาย ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ซึ่งจะทำให้ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดนี้ รวม 620 นาย

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้สั่งการให้ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ อีก 450 นาย มาช่วยลาดตระเวน และป้องกันคนที่จะเข้าไปจุดไฟเผาป่า โดยให้มีการลาดตระเวนในจุดที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังคนที่จะเข้าป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจไม่ให้เผาป่า ซึ่งจะทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีจำนวนรวม 1,070 คน มาช่วยในภารกิจไฟป่า 2 จังหวัดนี้

สำหรับการลาดตระเวนหากพบเห็นการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (30 ม.ค.63) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำพิธีปล่อยกำลังพลเสือไฟที่มาสนับสนุนดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน