กรมชลเติมน้ำประปาบริโภค ชาวขอนแก่นมหาสารคามเฮ

แชร์

ศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

ชาวขอนแก่น-มหาสารคามดีใจ ชลประทานหนองหวายเร่งระบายน้ำเข้าคลองเติมบ่อประปาหมู่บ้าน 2 จังหวัด 5 อำเภอกว่า 58 แห่ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งระบายน้ำหน้าฝายหนองหวายกว่า 30 ล้าน ลบ.ม. เข้าสู่ระบบชลประทาน เพื่อเติมน้ำให้กับบ่อประปาหมู่บ้าน พื้นที่ 5 อำเภอพ้นปัญหาขาดน้ำอุปโภค-บริโภค

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำอุปโภคและบริโภค โดยแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านหลายแห่ง ระดับน้ำเริ่มลดลงและบางแห่งใกล้วิกฤติ จึงสั่งการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนำน้ำหน้าฝายหนองหวายประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรเติมน้ำให้บ่อประปาหมู่บ้าน

ด้วยการระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย น้ำจะไหลผ่านอำเภอเมือง อำเภอน้ำพองและอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าเก็บในแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านในจุดที่น้ำไหลผ่านถึงแล้ว เมื่อบ่อประปาหมู่บ้านในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายมีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน จะระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาต่อไป

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมากแต่อย่างใด

“ขอให้ประชาชนอย่าสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมอื่นเพราะเป็นน้ำที่จัดสรรเพื่ออุปโภคและบริโภคเท่านั้น โดยมีปริมาณจำกัด หากปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนแน่นอน” นายศักดิ์สิริกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์