ปปช.แม่ฮ่องสอน เฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่น

แชร์

เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

วันที่ 25 ธค.63 นายชาญชัย กัลยานิติคุณ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมเจ้าหน้าที่ ปปช. ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร นำทีมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ดูแลอาหารกลางวัน จนท.พัสดุเข้าร่วมรายงานข้อมูล

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนซึ่ง รร. ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เด็กเล็ก-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรประมาณ 45 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ประสบปัญหาคือได้รับการจัดสรรโอนงบประมาณมาไม่ครบเท่าจำนวนเด็กนักเรียนที่มีเนื่องจากทางเทศบาลจะใช้ข้อมูลเดิมของปีที่ผ่านมา มาใช้ในการจัดสรรของการเปิดเทอมต่อไปซึ่งไม่ใช่ข้อมูล ณ ปัจจุบันของการเปิดเรียนในแต่ละปี ปีนี้ มีนักเรียน จำนวน 915 คน แต่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 824 คน ซึ่งทางโรงเรียนต้องช่วยจัดถัวเฉลี่ยให้เด็กได้ทานอาหารกันทุกคน มีอาหารว่างจะเป็นผลไม้ให้ทานทุกวัน ใช้โปรแกรม Thai school lunce ในการทำอาหารกลางวันร่วมด้วย ส่วน นมได้รับการจัดสรรมาจำนวน 873 คน มีทั้งนมพาสเจอร์ไรด์แบบถุง ใช้สำหรับดื่มที่โรงเรียน โดยแช่ในถังน้ำแข็งมีให้เด็กดื่มวันต่อวัน ส่วนในช่วงปิดเทอมจะได้รับนม UHT แบบกล่องเพื่อมอบให้ผู้ปกครองนำกลับบ้านให้เด็กได้ดื่มในช่วงปิดเทอม

นายชาญชัย กัลยานิติคุณ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และได้แนะนำในเรื่องการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อการสำรวจพื้นที่ การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยจะนำข้อมูลภาคสนามมาสรุปเข้าสู่ชมรมสตรองเพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการป้องปรามในพื้นที่ต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์