เปิดอบรมวิชาการแก้ข้อพิพาททางการเงิน

แชร์

“ยุติธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ เตรียมเปิดศูนย์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้กรอบความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย

30พ.ย.63/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามร่วมกับ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการ ข้อมูล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้กรอบความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย

(1.) ร่วมมือทางวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ

(2.) ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ให้บริการทางการเงิน มีความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาดำเนินการเพื่อยุติข้อพิพาท

(3.) แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้

(4.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท เพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาท

(5.) บูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในการขอรับความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสถาบันทางการเงินและบัตรเครดิตให้สนใจและรอใช้ กระบวนการไกล่เกลี่ย ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย พศ.2562 กว่า 300 ราย หากการไกล่เกลี่ย ตกลงกันได้ จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย ไม่ต้องฟ้องร้องกัน ธุรกรรมการเงินก็เดินต่อได้ อันเป็นวิธีแก้ปัญหา วิกฤติเศรษฐกิจ ที่ได้ผล อีกวิธีหนึ่ง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์