เอสซีจีพีโรงงานบ้านโป่งมอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 พ.ย.63 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผวจ.ราชบุรี พร้อม นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ปธ.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศบาลเมืองท่าผา และนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผอ.โรงงานเอสซีจีพีบ้านโป่ง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 500 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ที่อาคารอารีน่า ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายแสงชัยกล่าวว่า เอสซีจีพี เป็นองค์กรธุรกิจที่ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป พร้อมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จึงดำเนินการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 113 ชุมชน และ 24 โรงเรียนรอบโรงงาน ซึ่งมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/ รายงาน