100 ปีสวนลุมพินี กทม.สั่งปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกสำหรับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตามวัตถุประสงค์ของรัชกาลที่ 6 ระบุในปี 2568 มีวาระครบรอบ 100 ปี เตรียมเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นครั้งแรก พร้อมพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล 5 แห่งหวังเป็นจุดท่องเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

17พ.ย.63/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น.

ในที่ประชุมสำนักสิ่งแวดล้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงสวนลุมพินีซึ่งนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพื้นที่ให้จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกสำหรับประชาชนยังไม่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารต่างๆ ภายในสวน ประกอบกับสวนลุมพินีมีจำนวนผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากต่อเนื่อง และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ หลายครั้ง การปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบ 100 ปี ในปี 2568

ปัจจุบันพบว่าพื้นที่โดยรวมเกิดการชำรุดหลายส่วน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างทางด้านกายภาพ การบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนสถานที่จอดรถ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบให้เชื่อมโยงกัน และสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งแผนการทำงานออกเป็น 2 ระยะ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกชาวไทย ซึ่งมีผลงานในการออกแบบระดับโลก มาร่วมออกแบบให้ หลังจากนี้จะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ และภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสวนครั้งนี้

จากนั้น สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานแผนการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล โดยจะจัดสวนดอกไม้หมุนเวียนสับเปลี่ยนตามฤดูกาลชมดอกไม้ BMA. Flora Festival กระจายไปยังสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 โดยกิจกรรมครั้งแรกคือเทศกาลชมดอกไม้ “ยิ้มรับทานตะวัน มหัศจรรย์การเรียนรู้” The Miracle of Learning & Smiling Sunflower ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 ธ.ค. 63 ซึ่งประชาชนสามารถชมความสวยงามของดอกทานตะวันมากกว่า 3 หมื่นต้น บนเนื้อที่ 4 ไร่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธ.ค. 63

จากนั้นระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค. 64 จะเป็นเทศกาลชมดอกไม้ ดอกแพงพวย ณ สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า วันที่ 10 – 20 เม.ย. 64 เทศกาลชมดอกไม้ดอกดาวกระจาย ณ สวนหย่อมป้อมมหากาฬ ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 64 เทศกาลชมดอกไม้ ดาวเรือง ดาวกระจาย และมากาเร็ต ณ สวนจตุจักร และระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค. 64 เทศกาลชมดอกไม้ดอกสร้อยไก่ หงอนไก่ และแพงพวย ณ สวมลุมพินี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน