เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภาวะวิกฤติ”

แชร์

6พ.ย.63/ ที่ พระอารามหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่านปี 2563 รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภาวะวิกฤต ความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดน่าน โดยมี นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

รอง ผวจ.น่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ และเป้าหมายของจังหวัดน่าน “เมืองแห่งความสุขและคนอายุยืน” ดังนั้นต้องทำให้คนน่านเป็นคนอายุยืนที่มีสุขภาวะที่ดีลดการพึ่งพาคนอื่น การจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญขอเป็นกำลังใจให้องค์กรภาคีเครือข่ายในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้สูงอายุของจังหวัดน่านมีสุขภาวะที่ดีตลอดไป

สำหรับเวทีสมัชชาสุขภาพปี 2563 รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภาวะวิกฤต ความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดน่าน ผู้ดำเนินรายการ ดร.แซน อะทะไชย ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน ผู้ร่วมเสวนา , ดร.วิไลพร จันทร์ไชย , นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ , นางทิฆัมพร กองสอน ตัวแทน Young samart Farmer จ.น่าน , นายภาณุพงศ์ รัตนศิลา ผู้จัดการร้านโอวีโอสลัด และตัวแทนมูลนิธิฮักเมืองน่าน ดร.พิมลพรรณ สถิตรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 300 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) ภาคเหนือ และสภาผู้ฟังและผู้ชมรายการไทยพีบีเอส

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์