มรภ.มหาสารคาม เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

แชร์

6พ.ย.63/ ที่ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริษัทไอเซ็ม จำกัด  โดยมี นางสาวทัชนันท์  กังวานตระกูล  ประธานกรรมการบริษัทไอเซ็มจำกัด  ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ  เพื่อจัดอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ ในระดับพื้นฐาน และขั้นสูง ด้านมาตรฐาน ISO/IEC29110  ให้กับบริษัท  ในเครือข่ายไอเซ็ม จำกัด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อจัดอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน บนมาตรฐาน ISO/IEC29110  ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร การฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบูรณาการการศึกษากับการทำงานและความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ISO/IEC29110  และเทคโนโลยี ซึ่ง การจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และยังสามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้เป็นอย่างดี.

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์