“ไทยเบฟ” ต้านภัยหนาวมอบความอบอุ่น ปีที่ 21

แชร์

6พ.ย.63/ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ บ้านโพนแพง ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีต ผวจ.สกลนคร ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสาธารณะภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำผ้าห่มสีเขียว จำนวน 15,000 ผืน มาส่งมอบให้กับ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รอง ผวจ.สกลนคร เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 18 อำเภอ ตามโครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว เป็นปีที่ 21 ของการสานต่อปณิธานแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งปันไออุ่น เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ที่ผลิตจากขวดพลาสติก ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  จำนวน 7,600,000 ขวด มาถักทอเป็นเส้นใยสู่ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 200,000  ผืน เพื่อส่งมอบให้กับพี่ น้องผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ พะเยา น่าน

คาราวานไออุ่นในครั้งนี้  เดินทางมาส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับพี่น้องในพื้นที่ 18 อำเภอ ของ จ.สกลนคร จำนวน 15,000 ผืน นับเป็นการส่งมอบผ้าห่มให้กับประชาชนใน จ.สกลนคร เป็นครั้งที่ 8 รวมการส่งมอบผ้าห่มทั้งสิ้นจำนวน 118,000  ผืน ในการนี้ ได้เดินทางไปบ้านผู้พิการทางสายตา จำนวน 2 ราย แจกจ่ายผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์