อบรมผลิตข่าวและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล

แชร์

4พ.ย.63/เวลา 09.00 น. ที่ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล(Stringer Training in Digital Platform) ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิตอล มีกำหนดการ จัดอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง ๆนี้ จัดที่ จังหวัดน่าน เป็นครั้งที่สี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ในด้านการผลิต การหาข้อมูลข่าว การติดต่อแหล่งข่าว และการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด และก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ใช้สื่อดิจิทัลทุกระบบ มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์