ระดมศัลยแพทย์ผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด

แชร์

4 พ.ย.63 / ที่ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก” ประจำปี 2563 โดยมี นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ สสจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อม นพ.อายุส ภมะราภา. ผอ.รพ.อุตรดิตถ์.และแพทย์ พยาบาล ร่วมงาน

ทั้งนี้  สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เป็นผู้ป่วยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และน่าน ประมาณ 40 คน  ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด แผลเป็นหดรั้ง ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุไฟไหม้  น้ำร้อนลวก อย่างน้อย 200 ราย ภายใน 63 จังหวัด พอ.สว. จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่     4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน


แชร์