มรภ.มหาสารคาม มอบชุดโซลาเซลล์ ให้กลุ่มเครือข่ายศึกษาเรียนรู้

4พ.ย.63/ ที่ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขึ้น มี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานเปิดประชุม และบรรยายพิเศษพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถานศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการนำเสนองานวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามยังได้จัดให้มีพิธีมอบอุปกรณ์สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเพื่อเป็นวัสดุฝึกในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรของกลุ่ม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นผู้มอบ ให้ตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ /เชาว์. เฉยฉิว จ.มหาสารคาม /รายงาน