สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.น่าน ระดมสมองรับมือไฮซีซัน

แชร์

คณะกรรมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.น่าน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน และ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมเพื่อดำเนินพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมรับมือ ช่วย Hi season เพื่อกระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง โรงแรม และ รถเช่า ที่เป็นประเด็นกันอยู่ใน ณ ขณะนี้ให้ผู้ประกอบการ ได้พัฒนาขีดความสามารถการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นที่น่าพึงพอใจและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจตามวิถีชีวิตที่อยู่ได้ตามลักษณะโครงสร้างของธุรกิจแต่ละภูมิประเทศนั้นๆ โดยที่ประชุมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแต่ละที่คงมีประเด็นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาก่อนเพื่อจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาปัญหาร่วมกันก่อนที่จะมีผลกระทบต่อมวลรวมทั้งจังหวัดน่าน

วันเดียวกันได้เข้าพบ นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขอรับนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ คุยเรื่องประเด็นขอปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์