รมว.คมนาคม ยัน สนามบินภูเก็ต พร้อมรับนทท.ต่างชาติ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมและคณะ ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางจากต่างประเทศและประชาชนในพื้นที่ มั่นใจจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศแล้ว โดยตรวจเยี่ยมขั้นตอนในการรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ตั้งแต่การคัดกรองผู้เดินทาง การตรวจสอบเอกสาร ผ่านพิธีการคนเข้าเมือง กระบวนการทางศุลกากร จนถึงการนำผู้เดินทางมาเก็บตัวอย่างและตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ณ อาคาร X- Terminal ก่อนเข้าสู่กระบวนการกักตัวใน ALQ ตามมาตรการต่อไป

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการเก็บตัวอย่าง มีจุดบริการทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 3 คัน และห้องเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี RT- PCR ได้รอบละ 188 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง สามารถรองรับผู้เดินทางได้ ประมาณ 500 คนต่อวัน หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังที่พัก ALQ โดยยานพาหนะและเส้นทางที่กำหนดที่เป็นระบบปิด อยู่ในระบบควบคุมสังเกตตลอดห้วงเวลา

ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งกรมควบคุมโรค การท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต่างๆ ขอให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศและ พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ต มั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อย่างแน่นอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน