จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม”

แชร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 63 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ต.ห้วยม่น อ.น้ำปาด นายผล  ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดฯ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปจ อุตรดิตถ์ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดฯ นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ นายอำเภอน้ำปาด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ทั้งนี้   ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอน้ำปาด  มาจัดแสดงและจำหน่าย อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์