พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

แชร์

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เปิดงานวันทันตสาธารณสุข แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่20-21 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รวมทั้ง ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ทันตกรรม เช่น ราวฝืกเดิน อุปกรณ์ทันตกรรมรากเทียม ของใช้ผู้ป่วย สำหรับให้บริการ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในครั้งนี้ มี พ.อ. ธนกฤต นพคุณวิจัย และทันตแพทย์แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ให้การต้อนรับ

อย่างไรก็ตามในครั้งนี้มีผู้รับบริการจำนวนมาก ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน และ การใส่รากฟันเทียม เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์


แชร์