บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเส้นทางบิน สมุย-ภูเก็ต, ภูเก็ต-หาดใหญ่ และภูเก็ต-อู่ตะเภา

แชร์

กรุงเทพฯ / 23 ตุลาคม 2563 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสมุย-ภูเก็ต, ภูเก็ต-หาดใหญ่และ ภูเก็ต-อู่ตะเภา เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร และยังคงปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เส้นทางไป-กลับ สมุย-ภูเก็ต จะให้บริการเฉพาะวันพุธ และวันอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ เที่ยวบินที่ PG259 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 10.10 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 11.10 น. และเที่ยวบินที่ PG250 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 12.20 น.ถึงสนามบินสมุย เวลา 13.15 น.

เส้นทางไป-กลับ ภูเก็ต-หาดใหญ่ ให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ เที่ยวบินที่ PG290 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 08.40 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 09.45 น. และเที่ยวบินที่ PG295 ออกจากสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.25 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 11.30 น.

เส้นทางไป-กลับ ภูเก็ต-อู่ตะเภา จะเริ่มให้บริการเฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ เที่ยวบินที่ PG288 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 12.10 น. ถึงสนามบินอู่ตะเภาเวลา 13.50 น. และเที่ยวบินที่ PG285 ออกจากสนามบินอู่ตะเภา เวลา 14.20 น.ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.


แชร์