บุญกฐินวัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

แชร์

ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมงานบุญทอดกฐินวัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล พร้อมฉลองการตั้งวัดและแต่งตั้งเจ้าอาวาส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ต.หนองลู อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี. ร.ต.อ. บุญโรจน์ ธาราภิบาล และ ด.ต.วิชัย​ ศิริรักษ์​ ประธานชุมชนอมรพันธ์นคร 8 ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาสนสถานโบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม พร้อมได้ร่วมฉลองประกาศจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การตั้ง “วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล” ในพระพุทธศาสนา กับการแต่งตั้ง พระอธิการ ขวัญชัย อมรโต เป็นเจ้าอาวาส

ในการมงคลนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสเป็นองค์ประธาน พร้อมมีมัคทายก- บุญมี, คณะครอบครัวเอกอัคร ตระกูลโค้ง ครอบครัวอรรถพิมล เพื่อนกัลยาณมิตรศาลยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย British Embassy , คุณมะปราง, คุณบอย, คุณช้าง , ดร. ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล. ร่วมงาน และคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์จากแดนไกลและใกล้เคียง เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมก่อนวันงาน

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงด่านเจดีย์สามองค์ , หนองลู, สังขละบุรี ฯลฯ ได้ร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 251,871 บาท

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

 


แชร์