รพ.มหาสารคาม ชวนเต้น7 ขั้นตอน “เพลงล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่”เพื่อสุขภาพ

แชร์

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020  “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All  ที่ ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการป้องกันโรคติดเชื้อ  พร้อมเป็นมาตรการหลัก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีผู้ดูงานด้านการควบคุมและป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากร และสาธิตนำเต้นบทเพลงล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์