ประกันสังคมมหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี อายุ 50 ปีขึ้นไป

แชร์

นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์