ระวัง!กรุงเทพฯพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

แชร์

กทม.แนะชาวกรุงเทพฯสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระบุมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมากที่สุด อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่การแพร่เชื้อระลอกใหม่ได้

16 ต.ค. 63/พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 87/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

มีรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เป้าหมายที่แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเดินทางเข้ามามากที่สุด ซึ่งอาจสาเหตุนำไปสู่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน เพื่อกรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทัน

กรุงเทพมหานครจะเน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สัมผัสใกล้ชิดแรงงานต่างด้าวดังกล่าว รวมถึงประชาชนทั่วไปและเป็นการกระตุ้นสถานประกอบการให้ตรวจสอบอย่างเข้มในการรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานส่วนประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรณีที่รัฐบาลจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงขอให้ทุกฝ่ายรวมทั้งชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ขอย้ำเตือนว่า การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัดจะสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้อย่างดียิ่ง

สำหรับกรณีที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก ศบค.กทม. รู้สึกห่วงใย จึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วย โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นแบบหน้ากากทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำง่าย ได้ผลดี และประหยัดที่สุด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์