กลุ่ม GPSC และกลุ่ม ปตท.ระยอง ทอดกฐินสามัคคี วัดชลธาราม (พยูน)

แชร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร  กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกลุ่มปตท. ประจำปี 2563 ณ วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดย GPSC และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,053,617.50 บาท  เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง  ให้คงอยู่สืบต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์