แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เหมือนแก้ปัญหาโควิด

แชร์

ดูเหมือนคำว่า “เศรษฐกิจตกต่ำเป็นเหมือนกันทั่วโลกประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน” น่าจะเป็นวาทะกรรมที่ชอบธรรมสำหรับรัฐบาลที่หมดปัญญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เพราะหากคุณใช้วาทะกรรมแบบนี้กับกรณีโควิด ก็จะกลายเป็นว่า “ประเทศต่างๆทั่วโลกติดโควิด ประเทศไทยก็ต้องติดโควิดด้วย”

แล้วในความเป็นจริงในขณะนี้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเทของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโควิดได้ดีกว่านานาอารยประเทศ

แล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องอะไรการแก้ปัญหาโควิด

ในมุมมองของผมมีความเกี่ยวข้องกันมาก การแก้ปัญหาโควิด คือการสร้าง “ระบบใหม่” ที่รวดเร็ว ถูกจุดและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการหยุดยั้งโควิด(ซึ่งเป็นวิกฤตใหม่)

ในขณะที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้ระบบเก่า เครื่องจักรตัวเก่า กลตัวเก่า ซึ่งเคยดีและมีประสิทธิภาพเมื่อนานมาแล้ว มารับมือกับปัญหาใหม่ที่จำเป็นต้องแก้ไขให้รวดเร็ว ถูกใจ และมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จในการรับมือโควิดคือภาพสะท้อนของการสร้างระบบใหม่ กลใหม่ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาชน

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐจะเดินหน้า สร้างระบบใหม่ ระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เหมือนกับที่แก้ปัญหาโควิด

อักษรา อิงกมล  นักวิชาการอิสระ

เครดิตภาพ รพ.ในอิตาลี


แชร์