มอบทุนการศึกษา

รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผชช.สว.ประธานนักศึกษาหลักสูตร พขส.รุ่นที่2 สถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะท่องเที่ยวทำบุญ กลุ่มเพื่อนศรัทธาพร้อมพลโท ชุมพร วิเชียร, อัยการ บำรุงชัย แสนสุข ท่านรัตนาภรณ์ สกุณี เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชายแดน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87, โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว, โรงเรียนบ้านตัวอย่างป่าดงหินกอง จำนวนกว่าหกร้อยคนที่ได้รับทุน มีนายอำเภอสิรินธร ผู้บริหารโรงเรียน ขรก.ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วนี้