ผวจ.นครศรีฯนำจิตอาสาทำดี ในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

แชร์

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 10.45 น. นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี  ทำดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”  ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

มีจิตอาสาพระราชทาน 904  และจิตอาสาทุกภาคส่วน  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน  เก็บขยะทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืชต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงเรือเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปากพนังบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอุกวิภาชประสิทธิด้วย

สำหรับประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ   โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำตั้งแต่ปี 2539  และแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ.2542   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบานระบายกว้าง 20.0 ม. จำนวน 10 ช่อง (บานระบายเดี่ยว 6 ช่อง และบานระบายคู่ 4 ช่อง) สามารถระบายน้ำได้ 1,426 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม และเก็บน้ำจืดไว้ในแม่น้ำปากพนัง

สิวะ   พันธภาค   จ.นครศรีธรรมราช รายงาน


แชร์