กรรมาธิการฯ ตรวจสอบพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำพุง

แชร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำอูน บ้านโพนบก ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน กมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พลโทจเรศักดิ์ วงศ์ศุภรานันต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ นำคณะทำงาน เดินทางตรวจสอบสภาพลำน้ำพุง ซึ่งทาง อบต.กกปลาซิว ต้องการที่จะสร้างฝายกักเก็บน้ำในลำน้ำอูน จำนวน 2 แห่ง คือในพื้นที่บ้านโพนบกและบ้านกกปลาซิว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ที่ผ่านมา อบต.กกปลาซิว ได้มีการจัดสร้างฝายลักษณะฐานฝายเป็นแกนซอยซีเมนต์ และได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ใช้ท่อซีเมนต์มาจัดทำเป็นตัวฝาย ที่บริเวณบ้านกกโด่ ซึ่งในเวลาที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำพุงมีมาก ในช่วงฤดูมรสุมน้ำก็จะสามารถไหลผ่านท่อไปได้ ขณะที่ในเวลาน้ำลดก็จะถูกเก็บกักด้วยฐานแกนซอยซีเมนต์ แต่ปริมาณน้ำที่ฝายแห่งแรกเก็บได้นั้นมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะขอจัดสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์สำหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ต่อมา ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวกับผู้บริหาร อบต.กกปลาซิวและชาวบ้านว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนแนวทางการจัดสร้างฝายชะลอน้ำแกนซอยซีเมนต์ เพื่อให้ประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ มีน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ กว่า 20,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยขอให้ทางผู้บริหารของ อบต.กกปลาซิว ได้จัดทำหนังสือโครงการฯเสนอไปยังจังหวัดสกลนคร รวมทั้งส่งหนังสือโครงการมายังตนเอง เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์