กมธ.ฯ ลุยพื้นที่ทำบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชาวหลุบเลา

แชร์

วันที่ 8 ต.ค.2563 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนใจ พล.ท.จเรศักดิ์ วงศ์ศุภรานันต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหลุบเลาน้อยหมู่ 2 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน เพื่อติดตามความสำเร็จของโครงการพัฒนาบ่อบาดาลน้ำตื้นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อน้ำบริโภคที่สะอาดชุมชนบ้านหลุบเลาน้อยหมู่ 2 โดยนายวสันต์ หงษ์วิเศษ ผู้ใหญ่บ้านหลุบเลาน้อยหมู่ 2 กล่าวรายงานให้กับคณะทราบว่า สืบเนื่องจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ อ.ภูพาน ในห้วงที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้า เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ของชาวบ้าน โดย อบจ.สกลนคร ได้จัดหาเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เข้ามาดำเนินการขุดน้ำบาดาล ขนาดความลึก 90 เมตร เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน 117 ครัวเรือน จำนวน 374 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ 4 ส่วน ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย ประชาชน ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา อบจ.สกลนคร และที่สำคัญ คือคณะสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน โดยทางภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีการบริจาคระบบโซล่าเซล มาเป็นพลังงานกับเครื่องสูบน้ำแบบเมิร์ส มีการใช้ท่อส่งระยะทางจากบ่อมาดาลเข้ามายังหมู่บ้านระยะทาง 1,000 เมตร เพื่อขึ้นเก็บในถังสูง ก่อนปล่อยน้ำให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเครือเรือน และน้ำสำหรับทำการเกษตรผสมผสานแบบใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน

ด้านประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ กล่าวว่า การมีน้ำเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของชีวิต คณะกรรมาธิการอยากให้ประชาชนมีทั้งน้ำและคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมีน้ำแล้วต้องหาทางทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถมีรายได้เจ้าสู่ครอบครัวทุกวัน ก็จะสามารถมีรายได้เข้าสู่ครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน และจะทำให้หมดหนี้ได้ในที่สุด โอกาสนี้ พลโทจเรศักดิ์ วงศ์ศุภรานันต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันมอบเงินทุน 50,000 บาท ที่ได้มีการรวบรวมมาจากทางคณะ สว. ให้กับนายก อบจ.สกลนคร เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านในการพัฒนาโครงการ ที่จะต้องมีการจัดวางท่อส่งน้ำมายังหมู่บ้านระยะทาง 1,000 เมตร ให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลที่ขุดไว้ต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์