“สำนักข่าวเดอะไทยเพลส” จัดอบรมเชิงรุก

กองบรรณาธิการ สำนักข่าวเดอะไทยเพรส (www.thethaipress.com )จัดอบรมผู้สื่อข่าวในสังกัดเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการรายงานข่าวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และด้านเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อก้าวทันสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันงานข่าวบนโลกออนไลน์

ขณะเดียวกัน ยังเน้นการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง แม่นยำมีมาตรฐาน เพื่อเตรียมเปิดเชิงรุกในปี 2564 อย่างมีคุณภาพ นำทีมโดย จรัญ ชุ่มเงิน บรรณาธิการบริการ พินิจ จันทร บรรณาธิการข่าว อาวุโส และ ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ บรรณาธิการข่าว เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563