“ประภัตร”ทอดกฐินสามัคคี วัดดอนบุบผาราม สุพรรณบุรี

แชร์

4 ต.ค.63 /นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานองค์กฐินในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงาน


แชร์