กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ 18 ปี

แชร์

3ต.ค.63/นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พร้อมพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันคล้ายสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2563 ครบรอบ 18 ปี ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระราม 6) กรุงเทพฯ


แชร์