เกษตรกร จ.บึงกาฬ ปลื้ม รับมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01

แชร์

“รมช.ธรรมนัส” เดินสายมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จ.บึงกาฬ หวังแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินิย่างยั่งยืน

3ต.ค.63/ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายเร่งรัดให้มีการหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรอำเภอเซกา จำนวน 150 ราย 178 แปลง เนื้อที่ 1,010-0-77 ไร่ เป็นทั้งแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งปัจจัยการผลิต

ขณะที่พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬนั้น มีพื้นที่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น จำนวน 8 อำเภอ 52 ตำบล มีพื้นที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,277,306 ไร่ พื้นที่กันออกจำนวน 176,673 ไร่ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 77,452 ราย 91,081 แปลง เนื้อที่ 1,094,441 ไร่ คงเหลือพื้นที่ดำเนินการประมาณ 500 ไร่

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 2,439 ราย 2,701 แปลง เนื้อที่ประมาณ 28,214.37 ไร่ ซึ่งแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์