เดินวิ่งขึ้นดอยคืนผืนป่าน่านฟ้าใส รายได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

แชร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น.  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานโครงการ เดินวิ่งขึ้นดอยคืนผืนป่าน่านฟ้าใส โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอสองแคว กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงานประชาชนชาวอำเภอสองแควและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นการเดินวิ่ง จากโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ถึง หมู่บ้านขุนน้ำพริก รวมระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร โดยมีนักเดิน – วิ่งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใส่ใจ ดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย นอกจากการเดินวิ่งขึ้นดอย แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปลูกตันไม้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้ง อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอสองแคว

 

นอกจากนี้นักเดินวิ่ง ยังได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์  สำคัญยิ่งคือการได้ร่วมทำบุญ โดยการนำรายได้จากการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและยังขาดแคลน มอบให้กับโรงพยาบาลสองแคว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอสองแควและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว ประกอบกับการที่ชุมชนบ้านขุนน้ำพริก จัดตั้งมาครบรอบ 48 ปี ด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างตระหนักให้ประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเอง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์