ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย

แชร์

วันที่ 4 ต.ค. 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายเฉลิมวุฒิ พลสัมฤทธินันท์ รองอำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้ขอประทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ทอดถวาย ณ วัดป่าวิริยะพล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมี พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย ทั้งนี้ได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากวัดศิริมังคละเต่างอย เคลื่อนขบวนสู่วัดป่าวิริยะพล และเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม นายอำเภอเต่างอย ประกาศยอดปัจจัยถวาย รวมจำนวน 447,087.75 บาท

 

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์