ประมงปล่อยพันธุ์กุ้งกร้ามกรามลงแม่น้ำ จ.ชุมพร 3 ล้านตัว

แชร์

กรมประมงจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกร้ามกรามโครงการ”ร่วมใจคืนชีวิต”ให้แม่น้ำหลังสวน จ.ชุมพร 3 ล้านตัว หวังฟื้นฟูและอนุรักษ์กุ้งอยู่คู่แม่น้ำตลอดไป

3 ต.ค.63 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามโครงการ”ร่วมใจคืนชีวิต ให้เเม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเเละอนุรักษ์ให้ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามอยู่คู่กับเเม่น้ำหลังสวนซึ่งเดิมใน อดีต แม่น้ำหลังสวนมีกุ้งก้ามกรามอาศัยอยู่อย่างชุกชุม แต่ในสภาพปัจจุบัน กุ้งก้ามกรามได้ลดจำนวนลง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการ “ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร ” ครั้งนี้ได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม มาปล่อยลงสู่แม่น้ำหลังสวน จำนวน 3,000,000 ตัว แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ 1. ตำบลพะโต๊ะ 2. ตำบลปังหวานอำเภอพะโต๊ะ และ 3. วัดราชบูรณะอำเภอหลังสวน จำนวนจุดละ 1 ล้านตัว ซึ่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามเหล่านี้ จะได้เติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ เเละขยายพันธุ์ออกลูกหลานต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก ท่านนายอำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน หน่วยงานของกรมประมง และท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้อยู่คู่แม่น้ำหลังสวน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์