ลูกครึ่งสาววัย 11 คว้าธิดาลางสาด ลองกอง จ.อุตรดิตถ์ ปี 63

แชร์

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ จัดการประกวดธิดาลางสาด ลองกอง ประจำปี 2563 ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 7 ตุลาคม 63 ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเที่ยวชมงานเทศกาลลางสาดฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แสดงความสามารถ และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการประกวด

 

มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 9 คน และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 คน ผลการประกวดธิดาลางสาด ลองกอง ประจำปี 2563 ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นของเด็กหญิง เอมิลี่ เจน โจนส์ อายุ 11 ปี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปิยะธิดา ยิ้มเพชร อายุ 12 ปี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชชา ศรีพูน อายุ 11 ปี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย และรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเหวินยิง หว่อง อายุ 12 ปี และ เด็กหญิงขวัญสุดา เสาวภา อายุ 11 ปี ได้รับเงินรางวัล คนละ 1,500 บาท

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์