กลุ่มบริษัท GPSC ส่งมอบโครงการปลูกป่าแปลงที่ 2

แชร์

วันที่ 1 ต.ค.นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.เป็นประธานส่งมอบโครงการปลูกป่าแปลงที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายชมรมคนรักษ์ป่าเขาห้วยมะหาดและหมู่รักษาความปลอดภัยเนินกระปรอก ชุมชน คู่ค้า พนักงาน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ GPSC One Earth One  Family เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

นายสมรชัย คุณรักษ์ กล่าวว่า การส่งมอบพื้นป่าในครั้งนี้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าบนเขาห้วยมะหาด แปลงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2558 บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 10 ไร่ โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาผืนป่าต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ภายใต้โครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่จังหวัดระยอง

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์