บางกอกแอร์เวย์สมอบส่วนลดสูงสุด 20% ให้ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และข้าราชการ

แชร์

กรุงเทพฯ / 1 ตุลาคม 2563 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
มอบส่วนลดบัตรโดยสาร 10% – 20% จากราคาปกติ แก่บุคคลสัญชาติไทย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. ผู้ทุพพลภาพสัญชาติไทย 3. นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
4.บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 5. ข้าราชการไทย โดยสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

โดยผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับข้าราชการ จะได้รับส่วนลด 10% ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการออกบัตรโดยสาร และเช็คอินก่อนการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือ โทร 02 – 270- 6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.


แชร์