ไทย-จีน วิ่งสานสัมพันธ์ไทย-จีน ประสบความสำเร็จ

แชร์

การจัดงานวิ่ง ‘2020 THAI – CHINESE FRIENDSHIP RUN BANGKOK’ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในโอกาสวันชาติจีน และในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ร่วมคณะจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ประจำภาคพื้นเอเชีย(CMG Asia Pacific) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ร่วมด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศสำนักงานกรุงเทพฯ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย –จีน และ บริษัท ซีไอบีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงานขายโครงการ เดอะ ลิฟวิ่ง รามคำแหง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายอย่างน่าพอใจ โดยมีบรรดานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และนักวิ่ง ทั้งชาวไทยและชาวจีน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และ นางฉาง หยู่เหมิง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

นอกจากนี้ หลังเสร็จจากกิจกรรมวิ่ง มีการจับสลากมอบรางวัลพิเศษ อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ บัตรกำนัล ฯลฯ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โชคดีด้วย และคณะผู้จัดงานฯ ยังได้มีการมอบเงินจำนวน 25,600 บาทที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้กับทางสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์