ระดมบุญถวายเก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักสงฆ์วังสวัสดิ์ อ.บ้ายบึง จ.ชลบุรี

แชร์

26 ก.ย.63/ที่สำนักสงฆ์วังสวัสดิ์(พิศาลพรหมจรรย์)ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายรัศมี จิตต์อภินันท์ นำลูกหลาน ร่วมถวายเก้าอี้นั่งพลาสติก จำนวน 250 ตัว โดยมีพระอาจารย์สุเทพ กรุตสาโร(ไชยโชติ) เจ้าอาวาส เป็นผู้รับถวาย

นายรัศมี จิตต์อภินันท์ เปิดเผยว่า การทำบุญถวายเก้าอี้ในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ลูกหลานดำเนินการรวบรวมจากกัลยาณมิตร ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสบทบบุญเพื่อนำถวายให้ทางสำนักสงฆ์ นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของสงฆ์และคนในชุมชน ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่สละทรัพย์ร่วมบุญ

ด้านพระอาจารย์สุเทพ กล่าวว่า อานิสงส์ แห่งการทำบุญถวายเก้าอี้ เก้าอี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะนำไปนั่งให้มีความสุข สะดวกสบาย ลูกหลานบุตรธิดา จะได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่คลอนแคลน ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ


แชร์