กรมเจรจาต้อนรับสภาธุรกิจไทย-ลาตินฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

แชร์

ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา (นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์) พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าพบนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อแนะนำคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63


แชร์