ประมงระยอง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้นำ อปท.ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5-7 ซม.จำนวน 150,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานสังกัดกรมประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นายสกนธ์ กรกฎ ปลัดอาวุโสอำเภอปลวกแดง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง

นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การสร้างแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มประมงในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามดังกล่าวพร้อมกันกับอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อีก 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จำนวน 100,000 ตัว และอ่างเก็บน้ำดอกกราย จำนวน 80,000 ตัว รวมทั้งหมด 330,000 ตัว

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน