วัดถ้ำชาละวัน จัดมหกรรมสุขภาพ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

แชร์

วันที่ 23 ก.ย. ที่ วัดถ้ำชาละวัน หมู่ 1ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร คณะสงฆ์ จ.พิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุ จ.พิจิตรและ สปสช.ศูนย์อนามัยเขต 3  จัดมหกรรมสุขภาพ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังบวร.(บ้าน วัด ราชการ) มี พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะ จ.พิจิตร เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ นายไชยยา สมถวิล นอภ.เมืองพิจิตร โดยมี พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสจากทุกอำเภอและผู้สูงอายุจากทุกอำเภอร่วมงาน กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มการอภิปรายแนวทางสร้างสุขภาพทั้งพระสงฆ์ และผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาว

พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะ จ.พิจิตร เปิดเผยว่าโครงการดำเนินการตามธรรมนูญสุขภาวะของพระสงฆ์ ตามมติของมหาเถระสมาคม โดยต้องการให้พระสงฆ์ภายใน จ.พิจิตรได้มีสุขภาวะหรือสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อพระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะมีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตร การภาวนา การบริหารกิจการคณะสงฆ์ การดูแลวัดวาอารามต่างๆ ถ้าสมภาร เจ้าอาวาสสุขภาพดีก็จะส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ดีไปด้วย แต่หากพระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสสุขไม่ดีจะทำให้งานพระศาสนาหรือวัดวาไม่ขับเคลื่อนหรือไม่พัฒนาดังนั้นการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดีนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ว่าหากพระสงฆ์มีสุขภาพดีแล้วจะทำให้วัดวาอาราม ตลอดจนสังคม ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่รอบอาณาบริเวณของวัดนั้นดีไปด้วย เมื่อสุขภาพดีจะส่งผลให้จิตใจดี เมื่อจิตใจดีก็จะสอนหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้

นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติและ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผู้สูงอายุ จ.พิจิตร กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมสุขภาพพระสงฆ์ จ.พิจิตร ปีที่ 2 นั้น ประเด็นแรกเป็นการชื่นชมพระต้นแบบตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ว่าให้พระแข็งแรง พระสุขภาพดี อำเภอ 1 รูปจำนวน 12 รูป ประเด็นที่ 2 คือวัดมั่นคง คือวัดต้นแบบของแต่ละอำเภอว่าได้ทำอะไรไว้ และประเด็นที่สาม เมื่อพระแข็งแรง วัดมั่นคงแล้วได้ออกมาช่วยสังคมให้ประชาชนเป็นสุขอย่างไรบ้าง และที่สำคัญในงานนี้ได้มีการนำเอาพลังของบ้าน ที่ส่วนใหญ่คือสูงอายุ เป็นแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง แกนนำอสม.ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน กับวัด และราชการมาช่วยกันทำแผนอบรมผู้นำ บวร 12 อำเภอ เพื่อใช้ในปี 2564 ต่อไป

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน


แชร์